องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๑


อบต.สำราญใต้ ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่สำราญใต้ ได้จัดงาน 
โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ ความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมในการดูเเลสุขภาพอนามัยของตัวเอง

2018-06-25
2018-06-22
2018-06-15
2018-05-29
2018-05-28
2018-05-23
2018-04-23
2018-04-19
2018-04-18
2018-04-17