วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2564
ซื้อรถบรรทุกขนาดเล็ก ชนิด 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายบอกทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2564
จ้างเหมาขยายถนนสายบ้านคำหุ่ง หมู่ 6 - บ้านโนนศาลาทอง หมู่ 15 ตำบลสำราญใต้ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
ซื้อสารส้ม แบบชนิดก้อนใส จำนวน 900 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างเหมาย้ายหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองกุงน้อย หมู่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 4775 กส. เช่น เปลี่ยนคอยเย็นแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองแสงเหนือ หมู่ 17 จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยโสกอีเฒ่า หมู่ 15 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อธงชาติและธงพระนามาภิไทย ว.ป.ร เพื่อประดับในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง