วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต 4775 กส. เช่น เปลี่ยนคอยเย็นแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองแสงเหนือ หมู่ 17 จำนวน 1 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยโสกอีเฒ่า หมู่ 15 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อธงชาติและธงพระนามาภิไทย ว.ป.ร เพื่อประดับในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาขยายถนนสายบ้านคำหุ่ง หมู่ 6-บ้านโนนศาลาทอง หมู่ 15 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน บน 5245 กส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
ซื้อนมกล่อง ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒๐,๔๐๙ กล่อง ประจำเดือน ๑๖ - ๓๑ พฤษภาคม ถึง ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง