วันที่
ชื่อเรื่อง
8  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต 4775 กส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้อชุดนักกีฬาฟุตซอล จำนวน ๑๐ ชุด และ ชุดผู้รักษาประตู จำนวน ๒ ชุด เพื่อใข้ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลห้วยผึ้งคัพ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร เช่น เข่ง บุ้งกี๋ สายยาง และอื่นๆ ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารจอดยานพาหนะองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์งานดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง