วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในงานประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
เหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง กต 4775 กส.
8  ม.ค. 2563
ซื้อชุดกีฬา (เสื้อ , กางเกง , ถุงเท้า) จำนวน ๓๐ ชุด ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล งานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวา พุทรานมบ้านโพน (Amazing PHuthai) ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสงใต้ หมู่ ๑๔ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๔๒.๕๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการปีใหม่สงกรานต์ถึงบ้านปลอดภัย หน้า 65 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์งานดับเพลิง พร้อมกรอบ จำนวน 20ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล (สวัสดีปีใหม่ 63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องเจาะรูพื้นคอนกรีตไฟฟ้า (เครื่องคอริ่ง) ขนาดกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 3,000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ปั๊มบาดาล พร้อมอุปกรณ์มีชุดปั๊มมอเตอร์กล่องคอนโทรล สายไฟ ฝาบ่อ ขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง ขนาด 1 แรงม้า จำนวน 6 เครื่อง