วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2565
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกปริ๊นเตอร์ HP laserjet pro M.129 , หมึกพิมพ์สี Epson L360 (๔สี) , แฟลช์ไดรฟ์ ๖๔ GB จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
วัสดุสำนักงาน เช่น ชั้นวางพลาสติก , กล่องเอกสาร ๒ ช่อง , ซองน้ำตาลไม่ขยายข้าง ฯลฯจำนวน ๔๘ รายการ
7  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถแทรกฟาร์มแทรกเตอร์ (รถไถ) หมายเลขทะเบียน ตฆ 3305 กส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถฟาร์มแทรกเตอร์ (รถไถ) หมายเลขทะเบียน ตฆ 3305 กส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รถแทร็กเตอร์ JCB หมายเลขทะเบียน ตฆ 4792 กส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 82-4184 กส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อนมกล่อง ยู.เอช.ที รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๔,๘๙๔ กล่อง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง