วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ต.ค. 2561
จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ คัน
10  ต.ค. 2561
ซื้อปั๊มบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ปั๊มขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง และขนาด 2 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
ซื้อนมกล่อง ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๕,๓๐๙ กล่อง สำหรับประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
จ้างเหมาถ่ายเกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติ จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน
27  ส.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทเบียน บพ ๙๐๖๖ กาฬสินธุ์ เพื่อใช้ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อนมกล่อง ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๔,๕๘๐ กล่อง สำหรับประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน ๘๒-๔๑๘๔ กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน เช่น กระดาษ ปากกา ลวดเสียบกระดาษ แฟ้มปกอ่อน เป็นต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกองคลัง เช่น กระดาษ ปากกา ซองน้ำตาล แฟ้มเสนอเซนต์ เป็นต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง