วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง หมายเลขครุภัณฑ์ 420-06-2556 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซม ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานและระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2561
ซื้อนมกล่อง ยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๖,๐๖๐ กล่อง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้างซื้อดินลูกรัง เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 4,990 ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2561
จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ คัน
10  ต.ค. 2561
ซื้อปั๊มบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ปั๊มขนาด 1.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง และขนาด 2 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
ซื้อนมกล่อง ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๕,๓๐๙ กล่อง สำหรับประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
จ้างเหมาถ่ายเกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติ จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน