วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น สีกันสนิม น้ำมันสน สีรองพื้น สีน้ำ ลูกกลิ้งทาสี แปรงทาสี เป็นต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำบาดาลไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑ HP จำนวน ๔ ตัว และขนาด ๒ HP จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำอุดม หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
วัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ถุงขยะดำ ถุงมือพลาสติก ผ้าปิดจมูก ตามโครงการหมู่บ้านรวมใจพัฒนาหน้าบ้านน่ามอง
12  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงน้อย หมู่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุประปา เช่น ท่อ ข้องอ เกลียวใน ก็อกน้ำ ข้อต่อตรง เป็นต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อชุดตรวจหารสารเสพติดในปัสสาวะ จำนวน 150 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง (เปลี่ยนยางรถยนต์ ยางขนาด 215-70-15) จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำบาดาลไฟฟ้า (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑ HP จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ พร้อมเติมน้ำยาแอร์ เปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์อื่นๆเป้นต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง