องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ชุดที่ 5...
      

  ศึกษาดูงานด้านการจัดการ การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเ...
      

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการ การบริหารงานของศูน...

  ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ครั้งที่๑/๒๕๖๑
      
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.สำราญใต้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560