องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 
  ระชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน ว...
      

29 พ.ย. 2561 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน วัสดุศึกษา เเละเครื่องเล่นสำหรับศู...

  โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านคำเขื่อนแก้วเหนือ ม....
      

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านคำเขื่อนแก้วเหนือ ม.16. ขนาดกว้าง 5. ม. ยาว 40. ม.หนา 0.15. ม. จุดส...

  โครงการประชาคมชุมชน หมู่บ้าน (ต่อต้านยาเสพติด) สถา...
      

29 พ.ย.2561 สถานีตำรวจภูธรสามชัย ร่วมกับอำเภอสามชัยเเละองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ออกประชาคมหม...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560