องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
 


  พิธีเปิดโครงการ อบรมโภชนาการด้านสุขภาพแม่และเด็ก ต...
    วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ นายพรหมมา แก่นพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโคร...
  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การพัฒนา...
    วันที่ 23 กันยายนพ.ศ 2565 นายพรหมมา แก่นพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ เข้าร่วมพิธีลงนามบันท...
  ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง พร้อมแผงโซล่าเซลล์ ภายในหมู่...
    วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายพรหมมา แก่นพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ มอบหมายให้คณะผู้บริหารฯพร...
ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560