องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 
  โครงการนิทรรศการทางวิชาการเเละมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อ...
      

23 มีนาคม 2561 พิธีเปิดโครงการนิทรรศการทางวิชาการเเละมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2561 เพื่อเผยเ...

  ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2561
      
  ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
      

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้  อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.สำราญใต้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560