องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 
  ประชาคม ม.18 บ้านโนนหนองไฮ
      

ชุดปฏิบัติการไทยนิยมยั่งยืน ลงพื้นที่เวที  ที่ 3 ประชาคม บ้านโนนหนองไฮ หมู่ 18 ต.สำร...

  ลงพื้นเวทีประชาคม ไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่ 3
      

ลงพื้นเวทีประชาคม ไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่ 3 บ้านโพนทอง หมู่ 10 ต.สำราญใต้ อ.สามชัย  จ.กาฬสินธ...

  ลงพื้นเวทีประชาคม ไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่ 3
      

ลงพื้นเวทีประชาคม ไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่ 3 บ้านหนองกุงน้อย หมู่ 7 ต.สำราญใต้ อ.สามชัย  จ.กาฬ...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 


 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560