องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
 
  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและกำจัดแมลงที่เป็นพาหะของโรคลั...
   

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ภายใต้การบริหารงานของ นายสนิท  บาทขุนทด ...

  ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและกำจัดแมลงที่เป็นพาหะของโรคลั...
   

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ภายใต้การบริหารงานของ นายสนิท  บาทขุนทด ...

  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ สมัยประชุม ...
   

วันพุธ ที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ชุดที่ ๕ สมัยประชุม สมัยว...

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560