องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 
  กิจกรรมโครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
      

21 พ.ค. 2562 นายชูชาติ คำมา นายอำเภอสามชัย ประธานกิจกรรมพร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ๋ง่บ้าน เจ้าหน้าที่...

  โครงการก่อสร้างถนน. ค.ส.ล. บ.ท่าช้าง. ม.8. สาย บ.โ...
      

"พร้อมใช้งาน" โครงการก่อสร้างถนน. ค.ส.ล. บ.ท่าช้าง. ม.8. สาย บ.โนนหนองไฮ. ม.18. -บ.ท่าช...

  ประชุมหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำ...
      

ประชุมหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลสำราญใต้ ครั้งที่ 2/2562 คณะกรรมการคัดกรองโคร...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560