องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

 
  ลงพื้นเวทีประชาคม ไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่ 4 บ้านกุด...
      

ลงพื้นเวทีประชาคม ไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่ 4 บ้านกุดแห่  หมู่ 5 ต.สำราญใต้ อ.สามชัย  จ.กา...

  ตรวจสารเสพติด ยุทธการ “ฟ้าเเดดสงยาง ระดมกวาดล้างยา...
      

  15 มิ.ย. 61 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก. (อถล...
      

วันที่ี 15 มิุนายน 2561 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก. (อถล) อบต.สำราญใต้ ร่วม. นักเรียน ร.ร.บ...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 


 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560