องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


 
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ชุดที่ ๕ สม...
       ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ชุดที่ ๕ สมัยประชุม สมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ สมัยที่ ๒ครั้...
  โครงการ พม.กาฬสินธฺุ์ "เราไม่ทิ้งกัน"
       โครงการ พม.กาฬสินธฺุ์ "เราไม่ทิ้งกัน"
  ตู้ปันสุข ชาวสามชัย แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด ๑๙
       ตู้ปันสุข ชาวสามชัย แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด ๑๙
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560