องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


 
   หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ ความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุ...
      

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ หน่วยตรวจสอบเคลื่อนที่ ความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ ๗ พร้อมด้วยสำนักงา...

  โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี...
      

โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รวมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ โดย สภาเด็กและเยาวชนตำบลสำราญใต้ ร่วมกับอ...

  ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที...
      

วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. อบต.สำราญใต้ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
ครั้งที่ ๒ /๒๕...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2560