องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.samrantai.go.th

 
 

 

 

 


ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก


วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม.ในเขตพื้นที่ ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่บ้านผู้ป่วยและรอบบริเวณ บ้านหนองกุงน้อย หมู่ ๗ ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
2024-01-30
2024-01-22
2024-01-11
2023-12-26
2023-12-05
2023-11-30
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-20
2023-11-14