องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.samrantai.go.th

 
 

 

 

 


ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลร้านค้า ป้าย บ้านคำอุดม หมู่ ๑๒ และบ้านหนองไผ่ หมู่ ๑๓


วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลร้านค้า ป้าย บ้านคำอุดม หมู่ ๑๒ และบ้านหนองไผ่ หมู่ ๑๓ ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
2024-04-05
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-19
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-15
2024-02-09