องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.samrantai.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖


วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายพรหมมา แก่นพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลสำราญใต้ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ บ้านโนนศาลาทอง ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ และงานสักการะศาลหลักเมืองสามชัย ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ -๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสามชัย
2024-04-05
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-19
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-15
2024-02-09