องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.samrantai.go.th

 
 

 

 

 


ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและเยี่ยมให้กำลังใจ นายสมควร เนื่องไชยยศ


นายพรหมมา แก่นพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและเยี่ยมให้กำลังใจ นายสมควร เนื่องไชยยศ บ้านเลขที่ 45 หมู่ 20 ตำบลสำราญใต้ ประชาชนผู้ประสบภัย ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้บ้าน
2024-04-05
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-19
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-15
2024-02-09