องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.samrantai.go.th

 
 

 

 

 


ลงพื้นที่สำรวจ ถนนและขุดลอก วางท่อระบาย บ้านคำอุดม หมู่ 12


วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ นายพรหมมา แก่นพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ มอบหมายให้คณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจ ถนนและขุดลอก วางท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน พื้นที่บ้านคำอุดม หมู่ ๑๒ ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
2024-04-05
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-19
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-15
2024-02-09