องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.samrantai.go.th

 
 

 

 

 


ร่วมงานวันมะเขือเทศอำเภอสามชัย เกษตรปลอดภัย สร้างรายได้สู่ชุมชน


นายพรหมมา แก่นพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานวันมะเขือเทศอำเภอสามชัย เกษตรปลอดภัย สร้างรายได้สู่ชุมชน ณ แปลงมะเขือเทศ นายทองปาน ปราราช กลุ่มแปลงใหญ่พืชผักตำบลสำราญใต้ บ้านกุดแห่ ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโดย สำนักงานเกษตรอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
2024-04-05
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-19
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-15
2024-02-09