องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.samrantai.go.th

 
 

 

 

 


ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ตามโครงการกาฬสินธุ์ร่วมใจ ปลูกต้นไม้


วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ นายพรหมมา แก่นพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ ตามโครงการกาฬสินธุ์ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕ผ๖๗ ณ บริเวณวัดป่าท่างาม หมู่ที่ ๖ ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ (วัน Kick off ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗)
2024-04-05
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-19
2024-03-11
2024-03-05
2024-03-04
2024-02-15
2024-02-09