องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.samrantai.go.th

 
 

 

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

125 หมู่ที่1 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180

โทรศัพท์ / โทรสาร 043-019-631

EMAIL : admin@samrantai.go.th