องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.samrantai.go.th

 
 

 

 

คณะผู้บริหาร


 
นายพรหมมา  แก่นพุฒ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
เบอร์โทร ๐๘๓-๒๘๔-๕๕๙๖,๐๙๔-๕๐๘๕๓๓๓


 
 


นายอุดม  ดีรักษา


นายจรม   ทาบุเรศ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

เบอร์โทร ๐๙๑-๐๔๑-๒๕๙๖

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

เบอร์โทร ๐๘๐-๙๗๕๐๐๖๑

                                                                    
 
 
 
นายสุปัน  เหมวิจิตร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้
เบอร์โทร ๐๘๘-๓๓๕๗๐๘๙