องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.samrantai.go.th

 
 

 

 

คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา [ 20 ก.พ. 2566 ]50
2 เอกสารแนะนำภาษีและสิ่งปลูกสร้าง [ 9 ม.ค. 2566 ]77
3 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ [ 1 ก.พ. 2565 ]152
4 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบล สำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 21 ต.ค. 2562 ]243
5 ระเบียบกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเเลเด็กเเรกเกิด [ 17 ต.ค. 2562 ]247
6 คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) [ 20 เม.ย. 2561 ]269
7 คู่มือสำหรับประชาชน การแจ้งถมดิน [ 19 เม.ย. 2561 ]269
8 คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 19 เม.ย. 2561 ]289
9 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 19 เม.ย. 2561 ]263
10 คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 19 เม.ย. 2561 ]263