องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.samrantai.go.th

 
 

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 21 ก.พ. 2566 ]63
2 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 3 ต.ค. 2565 ]99
3 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 8 เม.ย. 2565 ]220
4 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 1 ก.พ. 2565 ]216
5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง [ 1 ก.พ. 2565 ]239
6 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 1 ก.พ. 2565 ]201
7 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 1 ก.พ. 2565 ]235
8 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 1 ก.พ. 2565 ]210
9 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร [ 1 ต.ค. 2564 ]231
10 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 30 มิ.ย. 2563 ]297