องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.samrantai.go.th

 
 

 

 

แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 2 ต.ค. 2566 ]38
2 แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 12 ต.ค. 2565 ]134
3 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 1 ต.ค. 2564 ]240
4 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 27 ต.ค. 2563 ]298
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ [ 5 มิ.ย. 2563 ]316
6 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 2 ต.ค. 2562 ]306
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕) (ปรับปรุงเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒) [ 2 ก.ค. 2562 ]314
8 เเผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) [ 23 ต.ค. 2561 ]308