องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.samrantai.go.th

 
 

 

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชาคมขอแก้ไขแนวเขตพื้นที่การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพื้นที่บ้านคำอุดม หมู่ที่ 12 [ 19 ต.ค. 2566 ]69
2 การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 13 ม.ค. 2566 ]145
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล [ 22 มี.ค. 2565 ]245
4 การประชุมชี้แจงส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจชุมชน [ 8 มี.ค. 2565 ]245
5 ลงพื้นที่ให้ความรู้การป้องกันโรคโควิด19 [ 3 เม.ย. 2563 ]403
6 อบต.สำราญใต้ จัดโครงการอบรมมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโรคโคโรนา 2019 CIVIC-19 [ 11 มี.ค. 2563 ]309
7 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า [ 5 มี.ค. 2563 ]326