องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.samrantai.go.th

 
 

 

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๑ -๒๕๖๓)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๑ -๒๕๖๓)    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๑ -๒๕๖๓)
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ม.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ