องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.samrantai.go.th

 
 

 

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


โครงสร้างแผนอัตรากำลัง ๓ ปี( ๒๕๖๑-๒๕๖๓ )

    รายละเอียดข่าว

โครงสร้างแผนอัตรากำลัง ๓ ปี( ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ) โครงสร้างใหม่    เอกสารประกอบ

โครงสร้างแผนอัตรากำลัง ๓ ปี( ๒๕๖๑-๒๕๖๓ )
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ