องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.samrantai.go.th

 
 

 

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


แผนอัตรากำลัง ๓ ปี( ๒๕๖๑-๒๕๖๓ )

    รายละเอียดข่าว

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี( ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ) อบต.สำราญใต้    เอกสารประกอบ

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี( ๒๕๖๑-๒๕๖๓ )
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ