องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.samrantai.go.th

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว

แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้  อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 เม.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ