องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.samrantai.go.th

 
 

 

 

ประมวลจริยธรรม


ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม อบต.สำราญใต้

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้    เอกสารประกอบ

ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม อบต.สำราญใต้
 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ