องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.samrantai.go.th

 
 

 

 

ประมวลจริยธรรม


ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์    เอกสารประกอบ

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 มี.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ