องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.samrantai.go.th

 
 

 

 

ประมวลจริยธรรม


แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรมและการป้องกันการทุจริต คอร์รับปชั่น

    รายละเอียดข่าว

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรมและการป้องกันการทุจริต คอร์รับปชั่น องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    เอกสารประกอบ

แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรมและการป้องกันการทุจริต คอร์รับปชั่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ