องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.samrantai.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ