องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.samrantai.go.th

 
 

 

 

งานสวัสดิการสังคมเเละงานพัฒนาชุมชน


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้  
  เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้  
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์


    เอกสารประกอบ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ