องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.samrantai.go.th

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

    รายละเอียดข่าว

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ขององค์การบริหารส่วนตําบลสำราญใต้

(พ.ศ.2566-2570)    เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ