องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.samrantai.go.th

 
 

 

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ -๒๕๖๖ (ฉบับปรุงปรุงครั้งที่๒/๒๕๖๖)

    รายละเอียดข่าว

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ -๒๕๖๖ (ฉบับปรุงปรุงครั้งที่๒/๒๕๖๖) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้



    เอกสารประกอบ

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ -๒๕๖๖ (ฉบับปรุงปรุงครั้งที่๒/๒๕๖๖)
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ