องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ :www.samrantai.go.th

 
 

 

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว

รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6

       (รอบ ๖ เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้    เอกสารประกอบ

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยกรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ