องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ชุดที่ 5...[วันที่ 2018-10-30][ผู้อ่าน 7]
 
  ศึกษาดูงานด้านการจัดการ การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเ...[วันที่ 2018-10-01][ผู้อ่าน 27]
 
  ประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ครั้งที่๑/๒๕๖๑[วันที่ 2018-07-19][ผู้อ่าน 51]
 
   ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต...[วันที่ 2018-07-11][ผู้อ่าน 53]
 
  ตรวจติดตามก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่[วันที่ 2018-07-11][ผู้อ่าน 43]
 
  ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดอ...[วันที่ 2018-07-10][ผู้อ่าน 36]
 
  โครงการนิทรรศการทางวิชาการเเละมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อ...[วันที่ 2018-03-23][ผู้อ่าน 68]
 
  ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2561[วันที่ 2018-03-23][ผู้อ่าน 53]
 
  ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า[วันที่ 2018-03-20][ผู้อ่าน 52]
 
  ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่[วันที่ 2018-03-20][ผู้อ่าน 54]
 
  ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า[วันที่ 2018-03-19][ผู้อ่าน 48]
 
  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center thailand 4....[วันที่ 2018-03-19][ผู้อ่าน 46]
 

หน้า 1|2|3|4