องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 88 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจำหน่ายสินค้าลดค่าครองชีพ"คาราวานพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 20" [ 22 ก.ย. 2565 ]4
2 ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนสวัสดิการแห่วรัฐ วันที่ 5 กันยายน - 19 ตุลาคม 2565 [ 27 ส.ค. 2565 ]24
3 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 2 ส.ค. 2565 ]41
4 รายงานการพัฒนาความพร้อมด้านภาษาด้วยการจัดประสบการณ์โดยใช้แบบฝึกทักษะการฟังและการพูดสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ3-4ปี)  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอโศกธรรมาราม [ 20 มิ.ย. 2565 ]60
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 9 มิ.ย. 2565 ]79
6 ระบบบริหารการเผาในที่โล่ง(Burn Chek) สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง [ 19 พ.ค. 2565 ]84
7 รายงานการพัฒนาความพร้อมด้านภาษาด้วยการจัดประสบการณ์โดยใช้แบบฝึกทักษะการฟังและการพูดสำหรับเด็กปฐมวัย(อายุ3-4ปี) [ 18 เม.ย. 2565 ]103
8 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน [ 8 เม.ย. 2565 ]126
9 ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 1 มี.ค. 2565 ]116
10 ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เข้าประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกIIT [ 1 มี.ค. 2565 ]124
11 ประกาศองค์การบริหารสำราญใต้ "นโยบายไม่รับของขวัญ" [ 1 ก.พ. 2565 ]114
12 ข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ [ 1 ก.พ. 2565 ]125
13 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 25 ม.ค. 2565 ]110
14 ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง [ 25 พ.ย. 2564 ]196
15 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ [ 21 ต.ค. 2564 ]207
16 ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]199
17 ประะกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ [ 27 ก.ย. 2564 ]198
18 ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 23 ก.ย. 2564 ]184
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.ย. 2564 ]189
20 แผนการปฏิบัติการลดการใช้พลังาน องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 10 ก.ย. 2564 ]107
 
หน้า 1|2|3|4|5