องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศซื้อรถยนต์ส่วนกลาง 4 ประตู [ 14 พ.ย. 2562 ]9
2 เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง [ 5 พ.ย. 2562 ]12
3 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายบ้านโคกสำราญ หมู่ 1-บ้านคำป่าหวาย หมู่ 11-บ้านคำหุ่งหมู่ 6 [ 11 ก.ค. 2562 ]62
4 ประกาสรายชื่อผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 28 มิ.ย. 2562 ]61
5 เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง [ 18 มิ.ย. 2562 ]76
6 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 12 มิ.ย. 2562 ]69
7 วิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรดินซีเมนต์ ฯสาย หมู่ ๑-หมู่ ๑๑-หมู่ ๖ [ 11 มิ.ย. 2562 ]77
8 ร่างขอบเขตจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร [ 2 พ.ค. 2562 ]78
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าช้าง หมู่8 [ 19 มี.ค. 2562 ]102
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (สถ.ศพด.๒) บ้านโนนศาลาทอง หมู่๑๕ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ธ.ค. 2561 ]105
11 ประกาศ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (สถ.ศพด.๒) บ้านโนนศาลาทอง หมู่ ๑๕ มูลค่า ๒,๔๗๐,๐๐๐ บาท [ 30 พ.ย. 2561 ]102
12 ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 พ.ย. 2561 ]111
13 ประกาศจัดซื้อดินลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร จำนวน ๔,๙๙๐ ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ต.ค. 2561 ]97
14 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อในศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อบต.สำราญใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2561 ]102
15 แหล่งเรียนรู้อาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า [ 23 ส.ค. 2561 ]61
16 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่าน [ 6 ส.ค. 2561 ]59
17 ที่ มท ๐๒๐๑.๒/๓๓๔๖,ว๓๓๔๗ ลว.๒๑ มิ.ย. ๖๑ เรื่อง กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสาร ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) แห่งพระราชบ [ 11 ก.ค. 2561 ]91
18 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา [ 16 พ.ค. 2561 ]102
19 ประกาศจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ด้วยวิธี e-bidding [ 25 เม.ย. 2561 ]91
20 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ม.14,4,16,17,12,13,5 จำนวน 12 จุด [ 25 เม.ย. 2561 ]91
 
หน้า 1|2|3