องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 29 เม.ย. 2564 ]115
2 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ [ 19 เม.ย. 2564 ]9
3 ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าประเมินแบบวัดความการรับรู้ EIT [ 1 เม.ย. 2564 ]12
4 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 เม.ย. 2564 ]15
5 ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ [ 11 ก.พ. 2564 ]8
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ เรื่อง ริบเงินประกันสัญญา [ 12 ต.ค. 2563 ]65
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ [ 6 ส.ค. 2563 ]84
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 [ 4 ส.ค. 2563 ]77
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ขออนุมัติดำเนินการสรรหาพนักงานจ้าง [ 4 ส.ค. 2563 ]80
10 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ [ 24 ก.ค. 2563 ]89
11 ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ [ 3 ก.ค. 2563 ]75
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ [ 26 มิ.ย. 2563 ]82
13 รายชื่อผู้มีสิทธ์สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 22 มิ.ย. 2563 ]86
14 ขออภัยในความไม่สะดวก อบต.สำราญใต้ อยู่ระหว่างการก่อสร้างถนน คสล.สาย บ.โคกสำราญ ม.๑-บ.คำเขื่อนแก้ว ม.๔ [ 16 มิ.ย. 2563 ]81
15 กำหนดการแจกจ่ายกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์ [ 12 มิ.ย. 2563 ]78
16 ประชาสัมพันธ์การกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) [ 9 มิ.ย. 2563 ]88
17 ประชาสัมพันธ์การกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) [ 9 มิ.ย. 2563 ]79
18 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ [ 1 มิ.ย. 2563 ]94
19 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) [ 29 พ.ค. 2563 ]24
20 ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ [ 24 มี.ค. 2563 ]98
 
หน้า 1|2|3|4