องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
 


โครงการพลังรวมใจคนสามชัยไม่ทิ้งกัน


โครงการพลังรวมใจคนสามชัยไม่ทิ้งกัน โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการขจังหวัดกาฬนสินธุ์ นายอำเภอสามชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสำราญใต้ พร้อมด้วยผู้ใจบุญ ชาวตำบลสำราญใต้ ร่วมมอบบ้าน พลังรวมใจ คนสามชัยไม่ทิ่งกัน ให้นายรับรอง ชาญชัย บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ ๖ ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

2021-03-24
2021-03-16
2021-02-15
2021-02-11
2021-01-26
2020-10-15
2020-10-13
2020-10-09
2020-10-07
2020-07-28