องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
 


โครงการพลังรวมใจคนสามชัยไม่ทิ้งกัน


โครงการพลังรวมใจคนสามชัยไม่ทิ้งกัน โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการขจังหวัดกาฬนสินธุ์ นายอำเภอสามชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสำราญใต้ พร้อมด้วยผู้ใจบุญ ชาวตำบลสำราญใต้ ร่วมมอบบ้าน พลังรวมใจ คนสามชัยไม่ทิ่งกัน ให้นายรับรอง ชาญชัย บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ ๖ ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

2021-07-12
2021-07-09
2021-06-16
2021-04-30
2021-03-24
2021-03-22
2021-03-16
2021-03-15
2021-02-15
2021-02-11