องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
 


กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจิตคอร์รับชั่น


คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจิตคอร์รับชั่น((Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้

2021-07-12
2021-07-09
2021-06-16
2021-04-30
2021-03-24
2021-03-22
2021-03-16
2021-03-15
2021-02-15
2021-02-11