องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ


ศูนยพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลสำราญใต้ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำราญใต้ และองค์การบริหารส่วนตำบลได้ ร่วมกับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ สมาชิกสาภองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำท้องที่ท้องที่ถิ่น พร้อมด้วยอสม. ลงพื้นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (Covid-2019)และมอบผ้าปิดจมูกกับประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

2021-07-12
2021-07-09
2021-06-16
2021-04-30
2021-03-24
2021-03-22
2021-03-16
2021-03-15
2021-02-15
2021-02-11