องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
 


ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและกำจัดแมลงที่เป็นพาหะของโรคลัมปี สกิน หมู่ ๑๓


วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ภายใต้การบริหารงานของ นายสนิท  บาทขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้  ได้ทราบว่าพื้นที่ตำบลสำราญใต้ ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคลัมปร สกิน (สัตว์ที่ติดเชื้อจะมีไข้สูง ต่อมน้ำเหลืองโต มีตุ่มขนาดใหญ่ ที่ผิวหนังทั่วร่างกายและมีโอกาสเสียชีวิต) ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ จึงได้ลงพื้นที่ออกทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่บ้านหนองไผ่ หมู่ ๑๓ อบต.สำราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

2021-07-12
2021-07-09
2021-06-16
2021-04-30
2021-03-24
2021-03-22
2021-03-16
2021-03-15
2021-02-15
2021-02-11