องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
 


ประกาศเชิดชูเกียรติ การมีส่วนร่วมในการประชุมสภาท้องถิ่น


องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ ได้มอบเกียรติบัตร แก่ นายสมศรี เรืองคุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้  บ้านโนนทัน หมู่ ๑๙ และนายถาวร ผ่านแผ้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ เป็นผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการมีส่วนร่วมในการประชุมสภาท้องถิ่น

2021-07-12
2021-07-09
2021-06-16
2021-04-30
2021-03-24
2021-03-22
2021-03-16
2021-03-15
2021-02-15
2021-02-11