องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการงานมหกรรมสุขภาพ ตำบลสำราญใต้ ประจำปี 2560


27 ธันวาคม 2560 โครงการงานมหกรรมสุขภาพ ตำบลสำราญใต้ ประจำปี 2560 เพื่อบูรณาทำงานร่วมกับภาคี เครือข่ายสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น รพ.สต.หนองเเสง รพ.สต.หนองกุงน้อย อสม.เเละประชาชนในพื้นที่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างเเละพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอย่างยั่งยืน ประชาชนได้รับการดูเเลด้านสุขภาพ เเละภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมอย่างเข้มเเข็ง

2018-04-23
2018-04-19
2018-04-18
2018-04-17
2018-04-10
2018-04-05
2018-04-03
2018-03-23
2018-03-23
2018-03-20