องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการงานมหกรรมสุขภาพ ตำบลสำราญใต้ ประจำปี 2560


27 ธันวาคม 2560 โครงการงานมหกรรมสุขภาพ ตำบลสำราญใต้ ประจำปี 2560 เพื่อบูรณาทำงานร่วมกับภาคี เครือข่ายสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น รพ.สต.หนองเเสง รพ.สต.หนองกุงน้อย อสม.เเละประชาชนในพื้นที่ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างเเละพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอย่างยั่งยืน ประชาชนได้รับการดูเเลด้านสุขภาพ เเละภาคีเครือข่ายสุขภาพมีส่วนร่วมอย่างเข้มเเข็ง

2018-01-08
2017-12-27
2017-12-25
2017-12-13
2017-12-07
2017-11-27
2017-11-23
2017-11-23
2017-11-17
2017-11-17