องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน บ้านหนองกุงน้อย ม.7 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์


นายพรหมมา แก่นพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน บ้านหนองกุงน้อย ม.7 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-16
2022-09-15
2022-08-24
2022-08-24