องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
 


ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การพัฒนาท้องถิ่นและการศึกษา


วันที่ 23 กันยายนพ.ศ 2565 นายพรหมมา แก่นพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)การพัฒนาท้องถิ่นและการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ และสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-16
2022-09-15
2022-08-24
2022-08-24