องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
 


ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง พร้อมแผงโซล่าเซลล์ ภายในหมู่ที่ ๕,หมู่ ๑๙


วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายพรหมมา แก่นพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ มอบหมายให้คณะผู้บริหารฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง พร้อมแผงโซล่าเซลล์ ภายในหมู่ที่ ๕,หมู่ ๑๙ ต.สำราญใต้ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
2022-09-26
2022-09-23
2022-09-23
2022-09-20
2022-09-19
2022-09-19
2022-09-16
2022-09-15
2022-08-24
2022-08-24