องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
 


ประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖


วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ นายพรหมมา แก่นพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และพนักงานจ้าง ประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ติดตามงานด้านต่างๆ และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
2023-01-13
2023-01-11
2023-01-11
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-06
2023-01-03
2022-12-31
2022-12-29