องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
 


พื้นที่สำรวจถนนเส้นจากหมู่ ๒๐ ผ่านหน้าโรงเรียนหนองกุงน้อยถึงเขตพื้นที่ หมู่๙ ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์


นายพรหมมา แก่นพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่สำรวจถนนเส้นจากหมู่ ๒๐ ผ่านหน้าโรงเรียนหนองกุงน้อยถึงเขตพื้นที่ หมู่๙ ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
2023-01-13
2023-01-11
2023-01-11
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-06
2023-01-03
2022-12-31
2022-12-29