องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th
 
 
 


ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้


วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ เพื่อจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำประจำสถานีสูบน้ำ และทราบถึงหลักเกณฑ์การขอใช้บริการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
2023-01-13
2023-01-11
2023-01-11
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-06
2023-01-03
2022-12-31
2022-12-29