องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการนิทรรศการทางวิชาการเเละมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ปี 2561


23 มีนาคม 2561 พิธีเปิดโครงการนิทรรศการทางวิชาการเเละมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2561 เพื่อเผยเเพร่กิจกรรมเเละผลงานทางวิชาการ ของศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กส่งเสริมให้เด็กเกิดขวัญกำลังใจ ในความสำเร็จของตนพร้อมส่งเสริมให้เด็กเเละผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการศึกษา

2018-10-30
2018-10-01
2018-07-19
2018-07-11
2018-07-11
2018-07-10
2018-03-23
2018-03-23
2018-03-20
2018-03-20