องค์การบริหารส่วนตําบลสําราญใต้ อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.samrantai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


อบรมเตรียมความพร้อมงานกู้ชีพกู้ภัย อบต.สำราญใต้


งานกู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล เพื่อเตรียมรับเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561

2018-06-25
2018-06-22
2018-06-15
2018-05-29
2018-05-28
2018-05-23
2018-04-23
2018-04-19
2018-04-18
2018-04-17